Skip to main content

Privacyverklaring

Mr. Berendsen Advocaten respecteert de privacy van haar cliënten en de bezoekers van haar website en mrberendsen.nl en anderen.

Graag leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en alleen maar op de manier die wij hier beschrijven.

Website en cookies

Onze website verwerkt uw persoonsgegevens om de inhoud zoveel mogelijk op u te kunnen afstemmen, om het gebruik van de website te kunnen meten en optimaliseren en voor social media sharing. Zo zal de website bij een bezoeker uit Frankrijk automatisch in het Frans worden getoond, terwijl zij in het Nederlands wordt getoond als u haar vanuit Nederland oproept.

Onze website kan het IP-adres van uw computer, het tijdstip van uw bezoek en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt registreren.

Onze website maakt gebruik van 3 soorten cookies: noodzakelijke cookies, analytische cookies en social media plugins. Een cookie is een klein tekstbestand dat op het apparaat dat u gebruikt om de website te laden wordt opgeslagen. In dit tekstbestand wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door onze website. Soms kan ook een andere website het cookie lezen en er informatie in opslaan.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn cookies nodig voor het functioneren van de website. Denk daarbij aan cookies om uw voorkeur voor wat betreft cookies of de taal waarin de website wordt weergegeven te onthouden.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn cookies die worden gebruikt om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Daarbij maken wij gebruik van het hulpprogramma Google Analytics. De informatie wordt, door middel van analytische cookies, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Wij hebben maatregelen getroffen binnen Google Analytics zodat de herleidbaarheid van bezoekers aan de website wordt beperkt. Wij staan niet toe dat Google de verkregen informatie gebruikt voor andere diensten van Google. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk is verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken (verwerkers van Google). Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Social media plugins

De berichten op onze website kunt u delen via de buttons die daarop zijn opgenomen van de sociale netwerken LinkedIn, Twitter en Facebook. De verzending van de berichten wordt bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Twitter en Facebook zelf. Deze codes maken gebruik van cookies. Lees de privacyverklaringen van LinkedIn, Twitter en Facebook (die regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen (inclusief eventuele doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER).

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u onze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Sollicitaties

Als u bij ons solliciteert naar een baan of stage, verwerken wij van u de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij bewaren deze gegevens maximaal één jaar.

Privacyrechten

U heeft steeds het recht om inzage, verbetering en verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt ook bezwaar maken tegen het (verder) verwerken van uw persoonsgegevens. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met u, heeft u het recht deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en indien technisch mogelijk door ons aan een andere verantwoordelijke te laten versturen (dataportabiliteit).

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Voor de uitoefening van uw privacyrechten kunt u een verzoek sturen per e-mail naar info@mrberendsen.nl of per post aan Mr. Berendsen Advocaten, T.a.v. de verwerkingsverantwoordelijke, Postbus 93527, 1090 EA Amsterdam.

Als u van mening bent dat wij in strijd met de wet uw persoonsgegevens verwerken kunt een klacht bij ons indienen (zie hierboven) maar u kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Belt u ons dan op (020-6630339) of schrijf ons: info@mrberendsen.nl

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd in: juli 2018.

Chat openen
1
Stuur ons een bericht/Send us a message/Envoyez-nous un message WhatsApp.