Skip to main content

Heldere tarieven

All-in tarief: Eén duidelijk uurtarief van  € 308 excl. btw zonder verborgen kosten.

Veel kantoren hebben naast het uurtarief dat zij vragen nog een zgn. “kantooropslag” van soms wel 7%! Wij vinden dat onzin. Alles is begrepen in het bedrag dat u betaalt. (Wel moet u aan ons vergoeden de kosten die wij voor u betalen aan rechtbank en deurwaarder of andere derden.)

Hoeveel uur besteden jullie aan mijn zaak?

Veel hangt natuurlijk af van hoeveel documenten en correspondentie we moeten lezen om uw zaak goed te kunnen beoordelen. Een algemene vuistregel, gebaseerd op jarenlange ervaring, is de volgende:

  • 5 uur voor advies zonder te hoeven onderhandelen met een wederpartij;
  • 10 uur voor vertegenwoordiging bij en onderhandeling met een wederpartij;
  • 20 uur voor gerechtelijke procedures.

Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, vragen we een voorschot voor het verwachte aantal uren en voor griffierechten (indien van toepassing). We bepalen het aantal verwachte uren aan de hand van de vuistregel hierboven.

Pro deo (gesubsidieerde rechtsbijstand) of een korting tot 75% op ons normale tarief

Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand? Dan vragen wij die subsidie voor u aan en werken we volgens die regeling (dus “pro deo”), waar ter wereld u ook woont, zolang u een juridische kwestie heeft waarvoor de Nederlandse rechter bevoegd is. In onderstaand schema ziet u wat uw bijdrage voor rechtsbijstand zal zijn. Dit is een eenmalige geldelijke bijdrage die u aan ons moet betalen zodra de subsidie is toegekend. Als er echter een gerechtelijke procedure nodig is, kunt u ook nog te maken krijgen met griffierechten (tot ongeveer € 100 voor de rechtbank in eerste aanleg en tot ongeveer € 350 voor hoger beroep).

Kom u (net) niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand omdat het geschil zakelijk is (voortvloeit uit het drijven van een onderneming) of omdat u teveel inkomen had en heeft, maar vormt ons reguliere tarief voor u een probleem? Bij ons komt u in aanmerking voor korting op ons uurtarief.

Voldoet u aan de volgende voorwaarden?

  • U (en uw fiscaal partner) had twee jaar geleden en dit jaar geen vermogen boven het drempelbedrag (in 2021 € 31.340).
  • Uw belastbaar inkomen was in het peiljaar (twee jaar geleden) lager dan de hieronder afgedrukte bedragen. (Met belastbaar inkomen bedoelen wij inkomen uit arbeid of uitkering, ongeacht in welk land ter wereld u dat inkomen heeft genoten.)

Stuur ons dan de informatie die wij nodig hebben:

  1. Een kopie identiteitsbewijs (de pasfoto daarom mag u voor uw veiligheid bewerken) van u en uw partner.
  2. Een inkomensverklaring voor het peiljaar (dat is het huidige jaar min twee) van u en uw partner.
  3. Had u inkomen in het buitenland? Stuur ons dan een ingevuld formulier “Opgave inkomen en vermogen” van de Raad voor Rechtsbijstand. Vergeet niet de bewijzen mee te sturen die in dat formulier worden gevraagd en geef ons het BSN op van u en uw partner.
  4. Geef ons uw volledige adres op. Als uw adres niet hetzelfde is als het adres waar u staat ingeschreven bij de Gemeente, geeft dan beide adressen op en schrijf ons waarom de twee adressen van elkaar afwijken.
AlleenstaandNormen 2024Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaarEigen bijdrage / KortingFiscaal jaarinkomen in het peiljaar
tot € 22.100€ 165tot € 30.700
€ 22.100 – € 22.800€ 356€ 30.701 – € 31.800
€ 22.801 – € 24.200€ 534€ 31.801 – € 33.300
€ 24.201 – € 26.200€ 714€ 33.301 – € 37.200
€ 26.201 – € 31.100€ 891€ 37.201 – € 44.000
€ 31.101 – € 35.75075 % korting€ 44.001 – € 50.600
€ 35.751 – € 41.10050 % korting€ 50.601 – € 58.200
€ 44.851 – € 47.25025 % korting€ 58.201 – € 66.900
> € 47.250Geen korting> € 66.900

Hoe lever ik een goed dossier aan?

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
Dit artikel gaat over hoe je een dossier kunt samenstellen waarmee een advocaat efficiënt kan werken. Het is belangrijk om uw advocaat zo snel mogelijk een goed beeld te geven…

Whatsapp als bewijs sturen naar uw advocaat

| Algemeen, Geen onderdeel van een categorie | No Comments
Hieronder leggen wij uit hoe u het beste bewijs in de vorm van Whatsapp reproduceert. Export Of u nu gebruik maakt van een Android telefoon of een iPhone, u kunt…
Diensten

Waarborgsom terug

| Geen onderdeel van een categorie, Huurrecht | No Comments
In onze praktijk worden wij de laatste tijd steeds vaker geconfronteerd met huurders die aan het einde van de huurovereenkomst hun waarborgsom niet terug krijgen van hun verhuurders. Hoe zit…

Korting op ons uurtarief

| Geen onderdeel van een categorie | No Comments
Eenvoudig tarief Bij Mr. Berendsen Advocaten hanteren wij één duidelijk uurtarief zonder verborgen kosten. Voor sommige diensten bieden wij vaste tarief. Pro deo (gesubsidieerde rechtsbijstand - "toevoeging") Wij werken ook…
Chat openen
1
Stuur ons een bericht/Send us a message/Envoyez-nous un message WhatsApp.