HuurrechtParticulier

Betaalt u een all-in prijs? Vraag een splitsing aan bij uw verhuurder!

By 14 november 2018 No Comments
Splitsing All-in huur

Ofschoon artikel 7:258 BW al sinds 1 juli 2014 is gewijzigd komt het in onze praktijk nog geregeld voor dat huurders klakkeloos een all-in prijs betalen. Tijd om even weer uit te leggen hoe het ook al weer zit.

Een all-in prijs houdt in dat de huurder aan de verhuurder een vast bedrag betaalt voor zowel de huurprijs (de prijs die verschuldigd is voor het enkele gebruik van de woonruimte) als voor de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten (gemakshalve wordt hierna met servicekosten ook gedoeld op de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter). De verhuurder heeft in de huurovereenkomst dus geen splitsing gemaakt tussen de huurprijs en de servicekosten.

Indien u dus een een all-in prijs betaalt dient u het volgende te doen. U dient aan uw verhuurder een voorstel tot vaststelling van de huurprijs alsmede vaststelling van het voorschot aan servicekosten te doen. Dit voorstel is wel gebonden aan een aantal voorwaarden.

Ingevolge lid 2 van artikel 7:258 BW dient het voorstel ten minste twee maanden voor de voorgestelde dag van ingang van de nieuwe huurprijs en de servicekosten schriftelijk te worden gedaan en dient het voorts te vermelden de geldende prijs, de voorgestelde huurprijs, het voorgestelde voorschot van kosten voor de servicekosten en de voorgestelde dag van ingang van de huurprijs en het voorschot aan servicekosten.

Stemt de verhuurder niet in met het door u voorgestelde bedrag voor de huurprijs en de servicekosten? Dan kunt u tot uiterlijk zes weken na de voorgestelde ingangsdatum van het voorstel de huurcommissie verzoeken om een uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel en te verzoeken dat zij de huurprijs en de servicekosten vaststelt.

Het recht om naar de huurcommissie te stappen is slechts voorbehouden aan de huurder en niet aan de verhuurder.

De huurcommissie zal vervolgens ingevolge artikel 17 lid 1 van de Uitspraak overeenkomst huurprijs (UHW) oordelen dat de door de huurder voorgestelde huurprijs redelijk is als deze niet lager is dan 55% van de overeengekomen prijs en het voorgestelde voorschotbedrag voor de servicekosten niet lager is dan 25% van de overeengekomen prijs.

Als u een all-in prijs betaalt van € 1.200 per maand is het dus raadzaam om een voorstel aan de verhuurder te doen van € 660 voor de huurprijs en € 300 voor de servicekosten. Dit is namelijk ook de berekening die de huurcommissie hanteert.

De mogelijkheid om een splitsing van de all-in prijs te vragen aan de verhuurder geldt voor zowel huurders van sociale woningen als geliberaliseerde woningen.

Sterker nog, in de berekening van hierboven betaalde de huurder een huurprijs voor een geliberaliseerde woning, terwijl de huurprijs door een splitsing voor te stellen onder de liberalisatiegrens van € 710,68 komt, waardoor de huurder dus plotseling een sociale huurwoning huurt en recht kan hebben op bijvoorbeeld huurtoeslag.

Kortom, als u een all-in prijs betaalt dient u zo spoedig mogelijk een voorstel tot splitsing van de huurprijs en de servicekosten te doen aan uw verhuurder. Houdt hierbij rekening met de percentages van 55% voor de huurprijs en 25% voor de servicekosten.

Lorenzo Pelswijk

Lorenzo M.J. Pelswijk (1983) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam alwaar hij zijn master Privaatrecht behaalde. Tijdens zijn studie heeft hij stage gelopen bij het T.M.C. Asser Instituut in Den Haag. Na voltooiing van zijn studie heeft Lorenzo gewerkt bij een advocatenkantoor en de nodige proceservaring opgedaan bij een deurwaarderskantoor alvorens de advocatuur in te stappen.

Leave a Reply