HuurrechtHuurrechtParticulierZakelijk

Huurverhoging bij geliberaliseerde huur

By 14 november 2018 No Comments
Euro's

Verhuurders hebben in een geliberaliseerde huurovereenkomst vaak een indexeringsclausule opgenomen die bepaalt met welk percentage de huurprijs jaarlijks stijgt.

In mijn praktijk hoor ik verhuurders in Amsterdam vaak klagen over het feit dat zij eigenlijk de huurprijs flink omhoog willen gooien gelet op de ontwikkelingen op de Amsterdamse markt, maar dat zij gebonden zijn aan de indexeringsclausule die zij in de huurovereenkomst met hun huurder zijn overeengekomen. Ook huurders denken door die indexeringsclausule dat zij zekerheid hebben over de jaarlijkse huurprijsstijging.

Dit is niet waar. Ook al zijn partijen bij een geliberaliseerde huurovereenkomst een indexeringsclausule overeengekomen, dan nog staat het de verhuurder vrij om de huurprijs significant te verhogen met een percentage dat hoger is dan de overeengekomen indexeringsclausule. Dat zit zo.

Artikel 7:274 lid 1 sub d BW bepaalt dat indien de huurder niet toestemt in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst met betrekking tot dezelfde woonruimte de rechter de vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst van de verhuurder kan toewijzen.

Vooral in Amsterdam kan het namelijk voorkomen dat de huurprijs die een huurder betaalt voor een geliberaliseerde woning niet overeenkomt met de huurprijzen van vergelijkbare huurwoningen. Door de krapte op de huurmarkt kan het voorkomen dat de huurprijzen harder stijgen dan de jaarlijkse huurprijsstijging op grond van de indexeringsclausule.

In dat geval kan de verhuurder aan de huurder dus een redelijk aanbod doen tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst. De redelijkheid wordt onder meer bepaald door te kijken naar de huurprijzen van vergelijkbare woonruimte ter plaatse. De verhuurder zal doorgaans de huurprijzen van vergelijkbare woonruimte moeten bewijzen door bijvoorbeeld taxatierapporten van vergelijkbare woonruimte over te leggen.

Als bijvoorbeeld de huurprijs € 1.000 is, maar vergelijkbare woonruimte in dezelfde buurt wordt verhuurd voor € 1.500, dan kan de verhuurder een voorstel aan de huurder doen om de huurprijs te verhogen naar € 1.500, ook al gaat dit de indexeringsclausule te boven.

Lorenzo Pelswijk

Lorenzo M.J. Pelswijk (1983) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam alwaar hij zijn master Privaatrecht behaalde. Tijdens zijn studie heeft hij stage gelopen bij het T.M.C. Asser Instituut in Den Haag. Na voltooiing van zijn studie heeft Lorenzo gewerkt bij een advocatenkantoor en de nodige proceservaring opgedaan bij een deurwaarderskantoor alvorens de advocatuur in te stappen.

Leave a Reply