Skip to main content
HuurrechtUitspraken

Onduidelijkheid in huurcontract kost verhuurder geld

By 13 juni 2024juli 7th, 2024No Comments

Huurder en verhuurder bij rechter

Overwinning voor de Huurder: Gerechtigheid in Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2024:5024)

Als advocaat sta je altijd klaar om de belangen van je cliënt te verdedigen, en het recente vonnis van de Rechtbank Rotterdam op 7 juni 2024, gepubliceerd op 12 juni 2024, bewijst eens te meer hoe cruciaal deze rol is. In deze zaak, waarbij ik de huurder bijstond, hebben we een belangrijke overwinning behaald die duidelijk maakt dat rechtvaardigheid zegeviert.

Achtergrond van de Zaak

De zaak draaide om een huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder, waarbij de huurder een kamer huurde van de verhuurder in Rotterdam van 1 augustus 2022 tot 1 juli 2023. De overeenkomst vermeldde een huurprijs van € 1.100 per maand, wat exorbitant hoog bleek te zijn. Na afloop van de huurovereenkomst verzocht de huurder de Huurcommissie om de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs te toetsen, wat leidde tot een interessante juridische strijd.

Beslissing van de Kantonrechter

De kern van het geschil was de interpretatie van de huurovereenkomst: was deze voor bepaalde of onbepaalde tijd aangegaan? De Huurcommissie had het verzoek van de huurder aanvankelijk afgewezen omdat het te laat zou zijn ingediend, uitgaande van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De kantonrechter oordeelde echter dat de huurovereenkomst voor een bepaalde tijd afgesloten, namelijk van 1 augustus 2022 tot 1 juli 2023. Onduidelijkheid daarover komt volgens de kantonrechter voor rekening van de verhuurder. De twijfel die verhuurder had gecreëerd in het huurcontract mocht hem dus niet baten, anders dan bij de Huurcommissie. Het verzoek van de huurder op 7 augustus 2023 was dus ruim binnen de tijd, zodat de Huurcommissie het verzoek van de huurder volgens de kantonrechter had moeten behandelen.

Financiële Teruggave en Kostenveroordeling

De rechter stelde de redelijke huurprijs vast op € 345,58 per maand, zodat verhuurder € 8.298,62 plus wettelijke rente aan huurder moet terugbetalen. De verhuurder is ook veroordeeld om aan huurder de kosten van de procedure te vergoeden.

Belang van Duidelijke Overeenkomsten

Deze zaak benadrukt het belang van duidelijke en begrijpelijke huurovereenkomsten. Het is essentieel dat contracten ondubbelzinnig zijn om misverstanden en juridische geschillen te voorkomen. In dit geval heeft de onduidelijkheid in de overeenkomst geleid tot een rechterlijke toetsing, waarbij uiteindelijk de huurder in zijn recht werd gesteld.

Conclusie

Dit vonnis is een duidelijke overwinning voor huurders die geconfronteerd worden met onredelijke huurprijzen en onduidelijke contracten. Het toont aan dat de rechtspraak oog heeft voor de bescherming van huurders en dat onrechtvaardige praktijken aangepakt worden. Voor de huurder betekent dit niet alleen financiële compensatie, maar ook een gevoel van rechtvaardigheid en erkenning.

Als advocaat ben ik trots dat ik de huurder heb kunnen bijstaan in deze zaak en dat we samen deze overwinning hebben behaald. Dit vonnis zal hopelijk dienen als precedent voor toekomstige gevallen en huurders beschermen tegen onredelijke huurvoorwaarden.

Heb je als huurder ook het gevoel dat je te veel betaalt? Twijfel niet om juridische hulp in te schakelen. Rechtvaardigheid is dichterbij dan je denkt.

Chat openen
1
Stuur ons een bericht/Send us a message/Envoyez-nous un message WhatsApp.