Geen onderdeel van een categorie

Waarborgsom terug

By 27 november 2020 juli 9th, 2021 No Comments

In onze praktijk worden wij de laatste tijd steeds vaker geconfronteerd met huurders die aan het einde van de huurovereenkomst hun waarborgsom niet terug krijgen van hun verhuurders. Hoe zit dit nou precies?

De waarborgsom is niet opgenomen in de wet, maar toch staat in vrijwel elke huurovereenkomst dat een huurder een waarborgsom of een bankgarantie moet betalen aan de verhuurder om het gehuurde te huren. De waarborgsom is bedoeld om eventuele schade aan het gehuurde bij het beëindigen van de huurovereenkomst te vergoeden als de huurder met herstel in gebreke mocht blijven.

Ingevolge artikel 7:224 lid 2 BW dient de huurder immers het gehuurde in dezelfde staat op te leveren als waarin deze volgens de beschrijving is aanvaard. In datzelfde artikel staat ook dat indien geen beschrijving is opgemaakt de huurder, behoudens tegenbewijs, wordt verondersteld het gehuurde in de staat te hebben ontvangen zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst. Het is dus van belang om te controleren of er een beschrijving van de beginsituatie (zogenaamde opnamestaat) bij de huurovereenkomst zit, anders mag de verhuurder niet zomaar de waarborgsom verrekenen. Vaak wordt de waarborgsom ook aangewend om de laatste maand huur mee te verrekenen.

Bovendien mag de waarborgsom niet te hoog zijn. Doorgaans is de waarborgsom gelijk aan één maand huur, maar soms vraagt de verhuurder meer maanden huur als waarborgsom. Uit vaste jurisprudentie volgt dat een waarborgsom van drie maanden kale huur nog als redelijk wordt gezien. Als de waarborgsom hoger is dan drie maanden kale huur, dan is er een grote kans dat dit een niet redelijk voordeel in de zin van artikel 7:264 BW oplevert en het beding nietig is.

Over de waarborgsom is geen rente verschuldigd, ook al kunnen partijen dit wel overeenkomen. In de wet is ook geen termijn vastgelegd waarbinnen de verhuurder de waarborgsom moet terugbetalen. Kijk daarom goed in de huurovereenkomst of er een termijn in staat. Zo niet, dan is een redelijk termijn om de waarborgsom terug te betalen veertien dagen.

Betaalt uw verhuurder de waarborgsom niet terug? Neem dan direct contact op met ons kantoor. Wij hebben inmiddels ontzettend veel (proces)ervaring met het incasseren van waarborgsommen voor huurders, zodat wij een gestroomlijnd proces hebben en daardoor een schappelijk tarief kunnen hanteren voor dit soort zaken. Wij werken ook op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging).

Meestal blijkt uit de huurovereenkomst dat er wel meer dingen niet kloppen naast het niet terugbetalen van de waarborgsom. Zo brengen sommige verhuurders administratiekosten, sleutelgeld of contractkosten in rekening, terwijl dit verboden is. Ook blijkt soms dat sommige huurders te veel huur hebben betaald voor hun woning.

Kortom, kijk snel bij onze speciale waarborgsom incassodienst!

Chat openen
1
Stuur ons een bericht/Send us a message/Envoyez-nous un message WhatsApp.