Skip to main content
Geen onderdeel van een categorieHuurrecht

Waarborgsom terug

By 12 augustus 2023december 19th, 2023No Comments
Diensten

In onze praktijk worden wij de laatste tijd steeds vaker geconfronteerd met huurders die aan het einde van de huurovereenkomst hun waarborgsom niet terug krijgen van hun verhuurders. Hoe zit dit nou precies?

In artikel 7:261b BW is de waarborgsom geregeld. Daarin staat ook dat de verhuurder de waarborgsom moet terugbetalingen binnen veertien dagen na het einde van de huur, tenzij er sprake is van schade waarvoor de huurder aansprakelijk is of de huurder nog een schuld aan de verhuurder heeft. Is er wel schade, dan moet de verhuurder binnen derig dagen na het einde van de huur de waarborgsom terugbetalen na verrekening van de kosten van herstel.

Ingevolge artikel 7:224 lid 2 BW dient de huurder het gehuurde in dezelfde staat op te leveren als waarin deze volgens de beschrijving is aanvaard. In datzelfde artikel staat ook dat indien geen beschrijving is opgemaakt de huurder, behoudens tegenbewijs, wordt verondersteld het gehuurde in de staat te hebben ontvangen zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst. Het is dus van belang om te controleren of er een beschrijving van de beginsituatie (zogenaamde opnamestaat) bij de huurovereenkomst zit, anders mag de verhuurder niet zomaar de waarborgsom verrekenen. Vaak wordt de waarborgsom ook aangewend om de laatste maand huur mee te verrekenen.

Bovendien mag de waarborgsom niet te hoog zijn. Volgens artikel 7:261b BW mag deze niet hoger zijn dan twee keer de kale huurprijs per maand.

Over de waarborgsom is geen rente verschuldigd, ook al kunnen partijen dit wel overeenkomen.

Betaalt uw verhuurder de waarborgsom niet terug? Neem dan direct contact op met ons. Wij hebben veel ervaring met het incasseren van waarborgsommen voor huurders, zodat wij een gestroomlijnd proces hebben en daardoor een efficiënt kunnen werken in dit soort zaken. Wij werken ook op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging).

Klik hier voor onze waarborgsom incassodienst.

Chat openen
1
Stuur ons een bericht/Send us a message/Envoyez-nous un message WhatsApp.